Tolışon

Tolışon - çe Azərboycon Respublikə cənub-şərğədə, əsosən Lankon, Ostoro, Lik iyən Masəllu rəyonədə, həmçinin İroni şimolədə, əsosən Qilan viloyətiədə iyən çe Ərdəbili Nəmin, Ənbəran viloyətonədə jiyə xəlğe. 

Tolışon çay çıniyey

 

Tolışon çay çıniyey 

"Tolışon"

 

İradə Malikova "Çəmə çayəvonə kinon"

 

Sirus Moradkhani "Çəmə tolış ğəşənqe"