Əlovə tolışə sayton

TOLЬŞƏ ZЬVON * TOЛЫШƏ ЗЫВОН - Tolışə zıvoni həxədə facebook sayt 

TALISH - Tolışə nomon həxədə facebook sayt 

Az TalishOrg Tolışon Sədo qəzet 

XıdoKalom.com - Tolışə zıvonədə bıə Mığəddəsə Kitobon